jjjjjj

Jjjj's parents...

JJJJJJjjj
        World ChampionMaster WCF

Sire

 

JJjjjj  jjjjj
         European Champion,WCF

queen

 

Jjjjjj's family photo...

Jjjjjj growing up